Izvještaj revizora

Skenirani izvještaj nezavisnog revizora za 2018. godinu možete da pogledate i preuzmete na sljedećem LINKU.